Hos BPAM är kunden i fokus.

Vi är inlyssnande och ödmjuka och hjälper gärna till där vår sakkunskap kan ha ett värde. När vi väl är överens så ska både vi och kunden vara väl införstådda med vad som ska utföras.

  • Vi vill utföra våra uppdrag i tid enligt vad som är uppgjort.
  • Vi vill vara kostnadseffektiva. Kunden ska vara trygg med att det som är avtalat också levereras.
  • Vi vill arbeta utifrån ett kvalitetsperspektiv. Ett välgjort arbete är uppskattat hos oss själva och hos kunden.

Sammanfattningsvis är tiden, kostnadseffektivitet och kvalitetstänkande honnörsord för BPAM. Vi uppfyller naturligtvis alla grundläggande krav som ansvarstagande, fackmässighet, yrkestradition och yrkesstolthet. Vi följer lagar, avtal och förordningar i våra verksamheter.

Nyheter

19 Mars 2019, Blidö

Fastigheten Bergshyddevägen 38 på Blidö som BPAM har byggt ligger ute till försäljning på Hemnet via fastighetsmäklare Kjell Johansson Fastighetsbyrå.

 

 

Bergshyddevägen 38, Blidö